Herrmiddag
Herrmiddag 2015
Årets Herrmiddag anordnades av Hilding Karlsson i I4:s gamla officersmäss på garnisonsområdet.

2Kaffe intogs i biblioteket när vi anlände.3

4 Kenneth Walfridsson berättade om Garnisonens historia för oss.

5Han tog även med oss utomhus och berättade om de olika husen.

6Någon fick lite akut nöd men åtgärdade detta snabbt i skydd av ordningsmakten.

6Miljön i mässen är väldigt gammal med många gamla ytavlor på äldre herrar.

8Här fanns även en stentavla från Tuna gamla Översteboställe.

6Fler gamla tavlor på herrar.

31Även kungligheter.

55Sedan var det dags att gå in i ryttarsalen för att äta mat!

33All inredning bär spår efter den militära verksamheten.
34

26

37Sedan var det dags att gå hem.

Vi tackar Hilding för en bra genomförd Herrmiddag och ser fram emot nästa år.

© 2016 Sören Lindhe