Sören Lindhes hemsida
Efter att den nya datalagen trätt i kraft har jag blivit tvungen att ta bort min sida om släktforskning. Jag ber alla om förståelse för mitt beslut då jag inte kan påverka detta.

© 2018Sören Lindhe