Gamla Vykort
Jag har ett par gamla album med vykort som kommer från min pappas släkt. Det är kort som skickats till olika släktingar under de första åren på 1900-talet. Jag har lagt ut dem här främst för mina släktingars skull, men det finns kanske fler som är intresserade.
e Bilderna föreställer stadsmiljöer från olika platser och jag har därför delat in dem efter dessa orter.
© 2014 Sören Lindhe