Gamla Vykort - Linköping
Här är bilder från Linköping som till vissa delar inte finns kvar.

Bild1Stora Hotellet fotograferat 1904. Byggnaden uppfördes 1852.

Bild2 Stora Torget kallades förr Stortorget. Bilden taget 1906. Byggnaden i bakgrunden är John O Nilssons palats som är byggt 1893. John O Nilsson var den som bidrog till att Linköping fick elektricitet. Han ägde flera kraftverk bl.a. Tannefors, Odensfors och Svartåfors.

Bild3 Stora Torget med John O Nilssons palats.

Bild4 Stora Torget. Bilden tagen cirka 1927 innan Folke Filbyter fanns. Man kan se att bilismen gjort sitt intåg men staden dominerades fortfarande av hästdragna fordon.

Bild4 Stora Torget. Bilden tagen cirka 1911. Utanför gamla Biskopsbostaden har stadens Taxibilar ställt upp..

Bild5 Storgatan sedd ner mot Stora Torget i höjd med nuvarande restaurang Hamlet. Här låg Slöjdmagasinet som sålde bland annat leksaker.

Bild6Domkyrkan och Slottet. Okänt när det ät taget.

Bild7Domkyrkan med det gamla tornet.

Bild10Linköping Slott eller Biskopsborg som det egentligen byggdes som under tidigt 1200-tal. Det var Gustav Vasa som körde ut biskop Brask härifrån och sedan dess har Kungens män härskat här och därefter Länets styrelse och dess hövding.

Bild11Slottet sett från dess trädgård.

Bild12S:t Larskyrkan eller Landskyrkan som den kallas här.

Bild13S:t Larskyrkan.

Bild14S:t Larsgatan sedd från Vasavägen. Bilden tagen före 1915 troligtvis från Frimis tak.

Bild15S:t Larsgatan. Bilden tagen från Vasavägen.

Bild16Linnégatan. Bilden tagen från Linnegatan mot Trädgårdsföre ningen. Närmaste huset är gamla handelsgymnasiet numera Läkarsällskapet.

Bild22Kungsgatan.

Bild22Platensgatan. Korsningen med Kungsgatan.

Bild22Sockerbruket låg där Tekniska verken nu har sina fjärrvärmepannor.

Bild22Platensgatan. Korsningen med Vasavägen.

Bild22Monumentet till 300-års minne av Slaget vid Stångebro 1598. Det var detta slag som ledde fram till Linköpings blodbad.

Bild17Riksbankshuset på S:t Larsgatan mitt för S:t Larskyrkan.

Bild22S:t Larsgatan. Bilden tagen vid korsningen med Linnegatan. I det närmaste huset huserar nu Sergel-kliniken.

Bild18Birger Jarls Folkskola. Idag kallad Folkungaskolan.

Bild19Cirkushuset på Platensgatan.

Bild20Järnvägsparken. Vy från Järnvägsstation upp längs vasavägen med miljonpalatset i bakgrunden.

Bild21Järnvägsparken

Bild22Järnvägsparken med stationshuset i bakgrunden.

Bild22Järnvägsparken.

Bild22Järnvägsparken. Nedre delen av vasavägen med stationshuset i bakgrunden.

Bild22Järnvägsparken.

Bild22Katedralskolan.

Bild22Järnvägsparken. Korsningen S:t Larsgatan och Vasavägen.

Bild22Teatern. Byggdes 1903. Vasavägen är ännu inte anlagd.
Bild22Interiör från Teatern.

Bild22Teatern.

Bild22Brandkåren uppställd troligtvis på baksidan av Norra Linnéskolan.

Bild22Brandkåren vid Västra vägen.

Bild22Arbis. Användes under lång tid som ungdomsgård.

Bild22Belvederen i Trädgårdföreningen.

Bild22Restaurang Trädgårn i Trädgårdsföreningen. Brann ner på 1970-talet. Utsiktstornet Belvederen syns i bakgrunden.

Bild22Trädgårdsföreningen sedd från Drottninggatan.

Bild22Trädgårdsföreningen med restaurang Trädgårn.

Bild22Utsikt från Belvederen i Trädgårdsföreningen.

Bild22Utsikt från bergen i skogen ovanför folkungavallen. Byggnaden i mitten på bilden är Norra Linnéskolan.

Bild22Ryttartorpet vid Ankdammen. Invid Ryttargårdskyrkan på Djurgårdsgatan.

Bild22Gamla Busscentralen Djurgårdsgatan-Drottninggatan.

Bild22Gamla Busscentralen.

Bild22Drottningatans övre del som den såg ut innan den fick namnet Elsa Brändströms gata.

Bild22 Djurgårdsgatan sedd från Nygatan.

Bild22Djurgårdsgatan mitt för kapellplan.

Bild22Djurgårdsgatan sedd mot Söder mitt emot kapellplan.

Bild22Djurgårdsgatan. Sedd från Nygatan.

Bild22Djurgårdsgatan. Fotot taget ungefär vid Trädgårdsgatan.

Bild22 Djurgårdsgatan vid dess mittrefug som togs bort när stolplyckan byggdes om.

Bild22Djurgårdsgatan vid samma sväng som sedan blev mittrefug.

Bild22 Drottningatan 48 till höger. Fotot taget i korsningen med Djurgårdsgatan.

Bild22 Drottningatans övre del upp mot Barnhemsgatan. Heter idag Elsa Brändströms gata. Fotot taget i korsningen med Djurgårdsgatan. Till höger ligger idag Drottningbaren.

Bild22Evans Kaffedepot på Apotekaregatan. Numera Norins ost.

Bild22Fängelset. Låg vid Storgatans övre del där Västra Vägen början. Här ligger nu ett parkeringshus. Fotot taget från Slottet.

Bild22Föreningsgatan.

Bild22Föreningsgatan 30

Bild22Föreningsgatan.

Bild22Magistratsgatan, låg i nuvarande Stolplyckan men finns inte kvar. Hela kvarteret hette ännu tidigare Karlberg och huset till höger hette Karlberg 12.

Bild22Missionskyrkan vid Drottninggatans övre del. Adressen är numera Elsa Brändströms gata 3. Även kallat Elsas hus.

G.vattentGamla Vattentornet.

BildGodtGodtemplargården.

Bild22Linköpings hamn med Järnvägsbron.

Bild22Parti av hamnen.

Bild22Parti från Tannefors slussar.

Bild22Tannefors slussar .

© 2014 Sören Lindhe