Gamla Vykort - Mjölby
Bild1 Kungsvägen. Bilden är tagen före 1909 då vykortet skickades. På den tomma tomten ligger nu Östgötabanken.

Bild2 Utsikt från Hagaparken. Bilden tagen före 1903.

Bild4Egnahem i Mjölby. Bilden tagen före 1907 då vykortet har skickats.

Bild5Älvkulla. Bilden tagen före 1910 då kortet skickades.

Bild6 Motiv från Svartån där Järnvägen går över innan den kommer in norrifrån till Mjölby.

Bild7Göstrings härads tingshus. Huset är byggt de första åren på 1900-talet. Idag är det tillbyggt med en byggnad till höger.

© 2014 Sören Lindhe