Gamla Vykort - Oscarshamn
Bild1 BryggeriAllén.

Bild2 Stadshuset och läroverket. Det står även Stadshotell på det närmaste huset. Bilden tagen före 1906 då vykortet skickades.

Bild4 Köpmangatan. Bilden tagen före 1905 då vykortet har skickats.

© 2014 Sören Lindhe